Το φρέαρ ενός ανθρακορυχείου θέτει υψηλές απαιτήσεις. Για την εκπλήρωση αυτών, βάλαμε ως στόχο καινοτομικές, τεχνικές και ευέλικτες λύσεις.

Ως παροχέας, σας προσφέρουμαι προσαρμοσμένες ολοκληρωμένες λύσεις ως προς τον σχεδιασμό, την εξυπηρέτηση,την κατασκευή και την παραγωγή. Η καταρτησμένη ομάδα μας απο Μηχανικούς και το εξειδικευμένο προσωπικό, σας υποστηρίζει συνεταιρικά ήδη απο την φάση σχεδιασμού. Στόχος μας είναι η εγγύηση της αψογής εκτέλεσης, ως προς όλα τα στάδια της πραγματοποίησης ως και την εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση.

Προσφέρουμαι τα προϊόντα μας χωρίς προστασία ευφλεκτών αερίων στην επιφάνεια, καθώς και με προστασία ευφλεκτών αερίων στο βάθος των ανθρακορυχείων. block