Οι απαιτήσεις σας είναι η βάση, για προσωπικό σχετιζόμενο με το έργο, από τον σχεδιασμό ως και την τελική κατασκευή. Σας προσφέρουμε αποτελεσματικές και ατομικές λύσεις για ειδικές μηχανές και συνολικές κατασκευές.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό δημιουργεί προσχέδια για τον σχεδιασμό και την κατασκευή με την βοήθεια σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στον τομέα της μηχανουργίας, της χημικής τεχνολογίας και του προγραμματισμού παραγωγής.

Φροντίζουμε για την σχετιζόμενη με την εφαρμογή εκτέλεση, την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

Για την ασφάλεια σχεδιασμού, σας παρουσιάζει ηAlphaMining, μεσω ενός αποδοτικού δικτύου, την πραγματοποίηση του σχεδίου σας, απο τον σχεδιασμό εώς και την εκτέλεση.


palnkonstr