Στην μοντέρνα εξορυκτική τεχνολογία έχει γίνει κεντρικό σημείο ο χειρισμός, η ρύθμιση και η απεικόνιση των ηλεκτρικών, των υδραυλικών συστημάτων όσο και των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα.

Στους πελάτες μας προσφέρουμαι ατομικές προσαρμοσμένες λύσεις κάτω απο υψηλές προδιαγραφές προστασίας, οικονομικής αποδοτικότητας και διαθεσιμότητας.
 

Έμφαση δίνουμε στον τομέα της αυτοματοποίησης των ανθρακορυχείων, κυρίως στα εξής:

  • Κατασκευές automat frei
  • Απεικόνιση της εξέλιξης και της κατάστασης
  • Ρύθμιση βαρoύλκας
  • Χειρισμός φρένου μέσω πεπιεσμένου αέρα και υδραυλικών συστημάτων
  • Συστήματα ελέγχου ταχύτητας
  • Σύστημα παρακολούθησης σχοινιού
  • Χειρισμός δομικών υλών