Η ζήτηση παροχής μεγάλων ποσοτήτων μπετόυ στην επιφάνεια, προκάλεσε στα λιθανθρακορυχεία την εξέλιξη του χειρισμού των δομικών υλικών. Με το πέρασμα του χρόνου πολλά συστήματα και τεχνολογίες εξελίχθηκαν και πλέον ωρίμασαν. Σημερινές εγκαταστάσεις παροχής οικοδομικών υλικών προμηθεύουν εντελώς αυτοματοποιημένα διάφορους καταναλωτές, π.χ. για την προμήθεια του τμήματος εξόρυξης από απο καθ 'οδόν συσκευασίες, επιχωματώσεις και πλήρωση εκσκαφών.

Τα συστήματα που σχεδιάστηκαν στα λιθανθρακορυχεία για την μεταφορά των δομικών υλών, μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα βιομηχανικά τμήματα, όπως στη διάνοιξη σηράγγων. Η AlphaMining σας υποστηρίζει στον σχεδιασμό και στην επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής για την δική σας περίπτωση. Τα δομικά υλικά μπορούν να μεταφερθούν, ως μηχανική οδός μεταφοράς πάνω από τον αναβατήρα του ορυχείου με ράγες και σιδηροδρομικές μεταφορικές μονάδες ή αυτοματοποιημένα με πλήρως πεπιεσμένο αέρα μέσω σωληνώσεων στα υπόγεια.

Η συνδεδεμένη με ράγες μεταφορά δομικών υλικών καθιερώθηκε, όπου υπάρχει μικρή ζήτηση δομικών υλικών για αποπεράτωση και επίσης για την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων για μακρύτερες αποστάσεις σε διάφορες τοποθεσίες.

Τα προιόντα μας:

 • Φόρτωση και Εκφόρτωση, Χειρισμός μονάδων, στην επιφάνεια και υπόγεια
 • Βαγόνι βυτίου
 • Βαγόνι υγρών
 • Big-Bags σε πλαισιομένες μεταφορές
 • Ανατρεπόμενα οχήματα / σασί με επιφάνεια φόρτωσης

Η αυτοματοποιημένη μεταφορά δομικών υλικών πλήρως με πεπιεσμένο αέρα μέσω σωληνώσεων διευκολύνει την υποδομή της εγκατάστασης του φρέαρ, κυρίως στην μεταφορά αυτού. Επιπλέον, μεταφορά των δομικών υλικών με αυτό τον τρόπο επιτρέπει υψηλότερη απόδοση και διαθεσιμότητα, όσο και μικρότερη επίβλεψη από το προσωπικό.

Τα προϊόντα μας:

 • Κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις εδάφους με σιλό δομικών υλικών
 • Υπόγειες αποθήκες καυσίμων, σταθερές εγκαταστάσεις, κινητές /επιτόπιες/ εγκαταστάσεις
 • Μεταδότες πίεσης του λέβητα
 • Κοχλίας με μέτρηση φυσητήρας
 • Αντλίες μπετού
 • Βαλβίδες εκτροπής
 • Σωληνώσεις μεταφοράς
 • Τεχνική χειρισμού και ρύθμισης
 • Οπτικοποίηση

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις εξόρυξης δομικών υλικών αποτελούνται από έναν απλό μηχανικό εξοπλισμό και αυτό επιτρέπει μια υψηλότερη αποδοτικότητα. Η εφαρμογή τους βρίσκεται στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται οι ιδιότητες των δομικών υλικών.

Τα προϊόντα μας:

 • Κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις εδάφους με σιλό δομικών υλικών
 • Μπετονιέρα
 • Αντλία
 • Τεχνική χειρισμού και ρύθμισης
 • Οπτικοποίηση